Bouwkundige expertise

Maatwerkoplossingen voor grootschalige inzet van bouwkundige expertise

Indien een opdrachtgever behoefte heeft aan de inzet van bouwkundige expertise op grote schaal heeft D.O.G daarvoor altijd een maatwerk oplossing. Denk hierbij aan schade expertise, causaliteit onderzoek of onderhoudsplannen van uw vastgoedportefeuille.

Meer weten

Private kwaliteitsborging

Haal de juiste kennis in huis om tijdig knelpunten te constateren

De overheid heeft de verantwoordelijkheid voor het toetsen van de uitvoering van bouwprojecten bij private partijen neergelegd. Door het verschuiven van deze verantwoordelijkheden is het belangrijk dat u de juiste kennis in huis haalt om vroegtijdig het ontwerp van een bouwproject te toetsen en verifiëren.

Meer weten

40000
Opgeleverde adviesrapporten
80
Medewerkers
8,5
Klanttevredenheid